Tuesday, June 25, 2013

Në Poliçan, pjesëmarrja në zgjedhje, 101 për qind

Rezultatet e zgjedhjeve
Bashkia Poliçan, Rrethi Skrapar, qarku Berat
Zgjedhës në listë: 6526
Vota të hedhura: 3565
Popullsia 2011: 4318 banorë (INSTAT)
Popullsia mbi 15 vjeç: 3527 banorë
Popullsia mbi 18 vjeç: Afërsisht 3346 banorë
Pjesëmarrja reale në votime: 101 për qind
Rezultati zgjedhor:
PS: 1521 vota, 43.53 për qind
LSI: 1269 vota, 36.32 për qind
PD: 529 vota, 15.14 për qind.
Votim 320 për qind në Dropull të sipërm. Dhe aty fiton mandatin Tavo i LSI

Rezultatet e zgjedhjeve
Komuna Dropull i Sipërm, Rrethi Gjirokastër, qarku Gjirokastër
Zgjedhës në listë: 9082
Vota të hedhura: 2878
Popullsia 2011: 971 banorë (INSTAT)
Popullsia mbi 15 vjeç: 913 banorë
Popullsia mbi 18 vjeç: Afërsisht 900 banorë
Pjesëmarrja reale në votime: 320 për qind
Rezultati zgjedhor:
PS: 337 vota, 13.16 për qind
LSI: 1332 vota, 47 për qind
PD: 614 vota, 21.67 për qind.
Votim 97 për qind në Komunën Surroj të Kukësit
Rezultatet e zgjedhjeve
Komuna Surroj, Rrethi Kukës, qarku Kukës
Zgjedhës në listë: 1177
Vota të hedhura: 731
Popullsia 2011: 1099 banorë (INSTAT)
Popullsia mbi 15 vjeç: 766 banorë
Popullsia mbi 18 vjeç: Afërsisht 754 banorë
Pjesëmarrja reale në votime: 97 për qind
Rezultati zgjedhor:
PS: 152 vota, 20.88 për qind
LSI: 56 vota, 7.69 për qind
PD: 473 vota, 64.97 për qind.

Pjesemarrja ne votime: 99 per qind ne Iballe te Pukes

Rezultatet e zgjedhjeve
Komuna Iballë, Rrethi Pukë, qarku Shkodër
Zgjedhës në listë: 1491
Vota të hedhura: 741
Popullsia 2011: 1129 banorë (INSTAT)
Popullsia mbi 15 vjeç: 819 banorë
Popullsia mbi 18 vjeç: Afërsisht 750 banorë
Pjesëmarrja reale në votime: 99 për qind
Rezultati zgjedhor:
PS: 206 vota, 27.95 për qind
LSI: 57 vota, 7.73 për qind
PD: 408 vota, 55.36 për qind.

No comments: