Sunday, June 30, 2013

Koha per ndryshim, migrim te wordpress

Ky blog nuk do te perditesohet me pas 30 qershorit 2013. Ai do te transferohet te diaryoftirana.com per shkak se blogspot nuk ofron me facilitetet e nevojshme teknike. Blogu i ri do te jete i ndare ne kategori, me i pasur dhe me lehte i lexueshem

No comments: