Friday, November 1, 2013

Venezuelë, krijohet ministria e Lumturisë Supreme Shoqërore

Venezuelë, krijohet ministria e Lumturisë Supreme Shoqërore

No comments: