Thursday, December 5, 2013

AMC Vodafone, 1.96 miliardë dollarë të ardhura, 730 milionë fitime

AMC Vodafone, 1.96 miliardë dollarë të ardhura, 730 milionë fitime

No comments: