Tuesday, December 3, 2013

Një justifikim i papranueshëm nga Rama për mospagesat e njerëzve në nevojë

Një justifikim i papranueshëm nga Rama për mospagesat e njerëzve në nevojë

No comments: