Sunday, December 8, 2013

Një rindërtim i ngjarjeve të 8 dhjetorit 1990. Qyteti Studenti (Pjesa e Dytë)

Një rindërtim i ngjarjeve të 8 dhjetorit 1990. Qyteti Studenti (Pjesa e Dytë)

No comments: