Tuesday, November 24, 2015

Dështimi i antiinformalitetit, 4.5 miliardë lekë deficit vetëm në tetor

Dështimi i antiinformalitetit, 4.5 miliardë lekë deficit vetëm në tetor

No comments: