Wednesday, December 16, 2015

Këshilli i Europës: Nuk ka bisedime pa dënimin e korrupsionit dhe krimit

Këshilli i Europës: Nuk ka bisedime pa dënimin e korrupsionit dhe krimit

No comments: